Чланови

Пољопривредни произвођачи

Породична домаћинства са пољопривредом, обрадивом земљом. Главна усмереност је на пољопривредну производњу.

Воћарски произвођачи

Породична домаћинства у воћарским крајевима. Главна усмереност је на воћарску или виноградарску производњу.

Сточарски произвођачи

Породична домаћинства у планинским крајевима или мале фарме у пољопривредним крајевима. Главна усмереност је на сточарску производњу.
Пчелари спадају у ову врсту произвођача.

Занатлије

Занатлије су појединци или породице са било којом врстом техничког или технолошког знања које се може применити на опреми коју користе чланови задруге. Главна усмереност је на сервисирању и набавци опреме потребне члановима задруге.

Породичне трговине

Породичне тргоиве чине основни ланац продаје производа наше задруге. Главна усмереност је на продају производа и испуњење захтева и жеља наших купаца.